[Việt hoá] Youtube Vanced v13.43.50 no root full Việt ngữ- Xem nền và không quảng cáo.

kent

gocdienthoai.net
#1
Youtube Vanced v13.43.50 no root full Việt ngữ- Xem nền và không quảng cáo.
Yêu cầu: 5.0+
Tổng quan: Thưởng thức các video và kênh yêu thích của bạn mà không hề có quảng cáo và với Phát trên nền trên ứng dụng YouTube này.Hướng dẫn cài đặt:
1.Cài đặt file *.apk
2.Cài đặt file microG.
3.Thưởng thức


MICROG
White/Dark theme
White/Black theme
 

Facebook Page

Help Users

Bạn chưa tham gia bất kỳ phòng nào.

    Bạn chưa tham gia bất kỳ phòng nào.
    Top